Výběrová komise

Výběrová komise je specifický kolektivní orgán pro věcné hodnocení projektů v programu Leader (CLLD). Má 7 členů, které valná hromada volí na 1 rok (opakované zvolení je možné).
Počet zástupců veřejného sektoru a jednotlivých zájmových skupin nepřesahuje 49% členů voleného orgánu.
Seznam členů výběrové komise