Naše projekty

Implementace SCLLD Frýdlantsko 21+ 
Projekt je realizován od 1. 5. 2023 a je spolufinancován Evropskou unií

Aktivity vedoucí k naplňování strategie Frýdlantsko 21+ provádíme díky podpoře z OP Technická pomoc. Animační činnosti směřují k podpoře sociálního kapitálu obyvatel venkovské oblasti Frýdlantska při komunitním vzniku a realizaci rozvojové strategie, podporujeme místní partnerství a spolupracující sítě. Část aktivit je zaměřena na technickou realizaci – přípravu a vyhlašování výzev v IROP, OP Životní prostředí, Společné zemědělské politice a OP TAK a na podporu žadatelů a příjemců. Důležitý je monitoring a evaluace, jimiž sledujeme účinnost a dopady plnění strategie.

Healthy Forest Regions: Supporting Healthy Forest Ecosystems for human well-being in Forest Regions

Projekt je realizován od 1.4.2023 do 31.3.2026 a je spolufinancován Evropskou unií (Interreg Střední Evropa)

V projektu navazujeme na dosavadní práci s přípravou a projednáváním interpretačního plánu pro lokalitu světového dědictví UNESCO Jiizerskohorské bučiny. Spolupráce s partnery z Německa, Rakouska, Slovinska, Chorvatska a Slovenska umožní naplnit některé cíle akčního plánu IP a přinést zkušenosti z dalších regionů se zachovalými starými bukovými lesy. Informace o projektu najdete zde.

 

map_frydlantsko_color_cmyk_IV

www.mapfrydlantsko.cz

Místní akční plán Frýdlantsko se zaměřuje na společné setkávání a plánování v oblasti vzdělávání na Frýdlantsku. Jinými slovy: schází se zástupci škol, NNO a rodičů a společně řeší silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. MAP IV Frýdlantsko se soustředí zejména na spolupráci mezi školami v těchto oblastech: enviro, čtenářství, digitální gramotnost, rozvoj podnikavosti a kreativity dětí, podpora žáků a dětí s PAS nebo nadáním. Pořádáme workshopy a regionální konference pro učitele a vzdělavatel a plánování. Projekt je financován z OP JAK.

lod-obrazek

Na jedné lodi na Frýdlantsku

Projekt je realizován od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024 a je spolufinancován Evropskou unií (OP Zaměstnanost+)

Cílem projektu je efektivní koordinace sociální práce na Frýdlantsku, podpora cílových skupin prostřednictvím komunitního centra ve Frýdlantu a vzdělávání v rodinách. Projekt se dále zaměřuje na tozvoj pracovních kompetencí osob se zdravotním postižením.

Projektové partnerství tvoří MAS Frýdlantsko, z. s., a 2 partneři: Sdružení TULIPAN, z. s., a Člověk v tísni, o. p. s.

Projekt je součástí implementace Strategie Frýdlantsko 21+.

Flag_of_Ukraine.svg
На одному кораблі- Na odnomu korabli
Projekt je realizován od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024 a je spolufinancován Evropskou unií (OP Zaměstnanost+)

Projekt je zaměřen na podporu integrace osob z Ukrajiny na Frýdlantsku. Jde o rodiny, které přišly v důsledku válečného konfliktu a pobývají aktuálně v 16 z 18 obcí ORP (cca 600 osob). Projekt reaguje na aktuální situaci, vzniká ve spolupráci se sociálními partnery a obcemi, je naplánován na 24 měsíců, zapojí min. 200 osob z řad migrantů a místní veřejnost.

Cílem projektu je poskytovat podporu pro min. 200 migrantů, pomáhat jim překonat jazykovou bariéru, zajistit důstojné životní podmínky. Projekt se soustředí také na zapojení uprchlíků do místních komunitních aktivit a předejít sociálnímu vyloučení. V neposlední řadě pomohou projektové aktivity místním občanům (zajištění tlumočení, doprovodu a pomoc s řešením praktických problémů).

Informace pro cílovou skupinu jsou na FB: Українці у Фрідланті

LK Logotype PANTONE Red 032 C

ZAČÍNÁME V BUČINÁCH

S podporou Libereckého kraje a ve spolupráci s klíčovými partnery (Liberecký kraj, Turistický region Jizerské hory, AOPK, Lesy ČR a obce Bílý Potok, Hejnice, Lázně Libverda, Oldřichov v Hájích a Raspenava) vznikly materiály pro prezentaci lokality světového dědictví UNESCO – Jizerskohorské bučiny. Vznikla brožura k interpretačnímu plánu pro odbornou veřejnost, logo destinace, propagační video a webové stránky. Projekt byl v roce 2023 podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.

LK Logotype PANTONE Red 032 C

PODPORA LIBERECKÉHO KRAJE

Rozvoj činnosti MASiF mimo uvedené projekty umožňuje dlouhodobá podpora Libereckého kraje formou dotací z rozpočtu a dlouhodobé půjčky na předfinancování dotace z IROP.

Regionalni produkt

www.jizerske-vyrobky.eu

Značku Regionální produkt Jizerské hory nesou kvalitní místní výrobky a potraviny, které propagujeme na internetu i facebooku. Jednou za dva roky vyhlašujeme výzvu k nové registraci a vydáváme propagační materiály. Značení místní produkce podporuje Liberecký kraj.