Naše projekty

Lodicka_menší200px
Implementace SCLLD “Frýdlantsko 2020” 2 (Režie MASiF 2)
Projekt je realizován od 1. 1. 2019 a je spolufinancován Evropskou unií

Aktivity vedoucí k naplňování strategie Frýdlantsko 2020 můžeme provádět díky podpoře z Integrovaného regionálního operačního programu. Součástí projektu Režie MASiF 2 jsou všechny činnosti kanceláře a orgánů MAS Frýdlantsko, ve kterých připravujeme a vyhlašujeme výzvy a hodnotíme předložené žádosti, informujeme o strategii Frýdlantsko 2020 a jejím naplňování a podporujeme školy při získávání financí z OP VVV formou šablon.

Healthy Forest Regions: Supporting Healthy Forest Ecosystems for human well-being in Forest Regions

Projekt je realizován od 1.4.2023 do 31.3.2026 a je spolufinancován Evropskou unií (Interreg Střední Evropa)

V projektu navazujeme na dosavadní práci s přípravou a projednáváním interpretačního plánu pro lokalitu světového dědictví UNESCO Jiizerskohorské bučiny. Spolupráce s partnery z Německa, Rakouska, Slovinska, Chorvatska a Slovenska umožní naplnit některé cíle akčního plánu IP a přinést zkušenosti z dalších regionů se zachovalými starými bukovými lesy. Informace o projektu najdete zde.

 

map_frydlantsko_III_color_cmyk

www.mapfrydlantsko.cz

Rozvoj společného plánování vzdělávacích aktivit, spolupráce mezi školami a její rozšíření na další subjekty, workshopy a regionální konference jsou cílem už třetího pokračování projektu MAP Frýdlantsko. MAP III Frýdlantsko je zaměřen zejména na společnou činnost pracovních skupin a plánování. Projekt je financován z OP VVV.

lod-obrazek

Na jedné lodi na Frýdlantsku

Projekt je realizován od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024 a je spolufinancován Evropskou unií (OP Zaměstnanost+)

Cílem projektu je efektivní koordinace sociální práce na Frýdlantsku, podpora cílových skupin prostřednictvím komunitního centra ve Frýdlantu a vzdělávání v rodinách. Projekt se dále zaměřuje na tozvoj pracovních kompetencí osob se zdravotním postižením.

Projektové partnerství tvoří MAS Frýdlantsko, z. s., a 2 partneři: Sdružení TULIPAN, z. s., a Člověk v tísni, o. p. s.

Projekt je součástí implementace Strategie Frýdlantsko 21+.

Flag_of_Ukraine.svg
На одному кораблі- Na odnomu korabli
Projekt je realizován od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024 a je spolufinancován Evropskou unií (OP Zaměstnanost+)

Projekt je zaměřen na podporu integrace osob z Ukrajiny na Frýdlantsku. Jde o rodiny, které přišly v důsledku válečného konfliktu a pobývají aktuálně v 16 z 18 obcí ORP (cca 600 osob). Projekt reaguje na aktuální situaci, vzniká ve spolupráci se sociálními partnery a obcemi, je naplánován na 24 měsíců, zapojí min. 200 osob z řad migrantů a místní veřejnost.

Cílem projektu je poskytovat podporu pro min. 200 migrantů, pomáhat jim překonat jazykovou bariéru, zajistit důstojné životní podmínky. Projekt se soustředí také na zapojení uprchlíků do místních komunitních aktivit a předejít sociálnímu vyloučení. V neposlední řadě pomohou projektové aktivity místním občanům (zajištění tlumočení, doprovodu a pomoc s řešením praktických problémů).

Informace pro cílovou skupinu jsou na FB: Українці у Фрідланті

Liberecky-kraj-logo-partneri

PODPORA LIBERECKÉHO KRAJE

Rozvoj činnosti MASiF mimo uvedené projekty umožňuje dlouhodobá podpora Libereckého kraje formou dotací z rozpočtu a dlouhodobé půjčky na předfinancování dotace z IROP.

Regionalni produkt

www.jizerske-vyrobky.eu

Značku Regionální produkt Jizerské hory nesou kvalitní místní výrobky a potraviny, které propagujeme na internetu i facebooku. Jednou za dva roky vyhlašujeme výzvu k nové registraci a vydáváme propagační materiály. Značení místní produkce podporuje Liberecký kraj.