Naše projekty

MAP-logo

www.mapfrydlantsko.cz

Rozvoj společného plánování vzdělávacích aktivit, spolupráce mezi školami a její rozšíření na další subjekty, workshopy a regionální konference jsou cílem projektu MAP Frýdlantsko 2 v období 2018 – 2022. Projekt je financován z OP VVV.

Frysko

www.frysko.cz

MASiF koordinuje komunitní plánování sociálních služeb pro území ORP Frýdlant. Zpracování střednědobého plánu sociálních služeb na období 2020 – 2023 a návrhu finančního nástroje na dlouhodobé zajištění sociálních služeb v obcích podpořil OP Zaměstnanost.

logo OPZ
Frydlantsko2030

www.frydlantsko2030.cz

Podíleli jsme se na vzniku strategického dokumentu svazku obcí Frýdlantsko 2030 a pracujeme na tom, aby byly jeho cíle naplněny. Spolupracujeme s DSO Mikroregion Frýdlantsko.

Regionalni produkt

www.jizerske-vyrobky.eu

Značku Regionální produkt Jizerské hory nesou kvalitní místní výrobky a potraviny, které propagujeme na internetu i facebooku. Jednou za dva roky vyhlašujeme výzvu k nové registraci a vydáváme propagační materiály. Značení místní produkce podporuje Liberecký kraj.