Naše projekty

Lodicka_menší200px
Implementace SCLLD „Frýdlantsko 2020“ 2 (Režie MASiF 2)
Projekt je realizován od 1. 1. 2019 a je spolufinancován Evropskou unií

Aktivity vedoucí k naplňování strategie Frýdlantsko 2020 můžeme provádět díky podpoře z Integrovaného regionálního operačního programu. Součástí projektu Režie MASiF 2 jsou všechny činnosti kanceláře a orgánů MAS Frýdlantsko, ve kterých připravujeme a vyhlašujeme výzvy a hodnotíme předložené žádosti, informujeme o strategii Frýdlantsko 2020 a jejím naplňování a podporujeme školy při získávání financí z OP VVV formou šablon.

map-frydlantsko-uzsi-500x146

www.mapfrydlantsko.cz

Rozvoj společného plánování vzdělávacích aktivit, spolupráce mezi školami a její rozšíření na další subjekty, workshopy a regionální konference jsou cílem projektu MAP Frýdlantsko 2 v období 2018 – 2022. Projekt je financován z OP VVV.

lod-obrazek

Na jedné lodi II

Projekt je realizován od 1. 8. 2020 do 31.12.2022 a je spolufinancován Evropskou unií

Projekt svými aktivitami podporuje účast dětí na předškolním vzdělávání, soustředí se na prevenci školní neúspěšnosti žáků na ZŠ (odborné doučování, kroužky, aktivity o prázdninách) a poskytuje personální podporu šesti zapojeným školám.

Projektové partnerství tvoří MAS Frýdlantsko, z.s. a 6 škol v regionu: MŠ Nové Město pod Smrkem; MŠ a ZŠ Jindřichovice pod Smrkem, MŠ a ZŠ Dětřichov, MŠ a ZŠ Višňová, ZŠ Speciální Frýdlant a ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant.

Frysko

Dluhové poradenství na Frýdlantsku

Projekt je zaměřen na řešení klíčového problému – vysokého počtu exekucí v ORP Frýdlant, především v Novém Městě pod Smrkem. Partner projektu, Člověk v tísni, o.p.s. poskytuje dluhové poradenství, MAS Frýdlantsko zajišťuje nastartování systematické spolupráce na místní úrovni a osvětu. Projekt je financován z OP Zaměstnanost.

logo OPZ
logo_KC

https:/komunitni-centrum.webnode.cz

Od září 2019 na Frýdlantsku působí komunitní centrum v obcích Bulovka, Jindřichovice pod Smrkem a Višňová s koordinačním centrem ve Frýdlantě. Projekt je financován z OP Zaměstnanost.

Frydlantsko2030

www.frydlantsko2030.cz

Podíleli jsme se na vzniku strategického dokumentu svazku obcí Frýdlantsko 2030 a pracujeme na tom, aby byly jeho cíle naplněny. Spolupracujeme s DSO Mikroregion Frýdlantsko.

Regionalni produkt

www.jizerske-vyrobky.eu

Značku Regionální produkt Jizerské hory nesou kvalitní místní výrobky a potraviny, které propagujeme na internetu i facebooku. Jednou za dva roky vyhlašujeme výzvu k nové registraci a vydáváme propagační materiály. Značení místní produkce podporuje Liberecký kraj.