Rada

Rada je kolektivní rozhodovací orgán. V programech Leader (CLLD) rozhoduje o výběru projektů k podpoře.
Má 7 členů, které valná hromada volí na 4 roky (opakované zvolení je možné).
Počet zástupců veřejného sektoru a jednotlivých zájmových skupin nepřesahuje 49% členů voleného orgánu.
Seznam členů rady