Investice

Programový rámec IROP obsahuje 4 opatření:

Programový rámec IROP

Opatření Alokace MAS  Vyčerpáno
k 31. 12. 2021
Život v obcích

Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center

(na základě výsledků střednědobé evaluace a po snížení alokace MAS vlivem kurzové ztráty bylo toto opatření zrušeno)

0 0
Dostupná péče

Vybavení mobilních týmů pro terénní služby (zrušeno 08/2020)

0 0
Bezpečné cesty

Zvyšování bezpečnosti dopravy (bezbariérové úpravy, chodníky, podchody a lávky, bezpečnostní prvky),
Cyklodoprava (stezky a jízdní pruhy pro cyklisty, značení)

15 641 497 Kč 13 848 571,90 Kč
Modernizace škol

Investice do infrastruktury základních a středních škol s vazbou na klíčové kompetence a bezbariérová řešení, v souladu s MAP

16 818 947 Kč 16 079 001,90 Kč

V programovém rámci najdete podrobnější informace o zaměření jednotlivých opatření, popis možného zaměření projektů, seznam podporovaných cílových skupin a typů způsobilých příjemců. Podrobnosti hledejte v aktuálních, popřípadě ukončených výzvách.

Další důležité informace pro žadatele a příjemce v IROP

Aktuální výzvy

V období 2014 – 20 už další výzvy nebudou vyhlašovány. Všechny informace k uzavřeným výzvám najdete v archivu.

7. výzva MAS Frýdlantsko – IROP – Bezpečné cesty IV
(604/06_16_038/CLLD_17_03_002)

Do 7. výzvy nebyla k termínu ukončení 15. 12. 2021 předložena žádná žádost o dotaci.

Harmonogram výzev

Archiv výzev

Archiv výzev MAS Frýdlantsko v IROP (jednotlivé výzvy překliknete v zápatí tabulky)

Podpořené projekty

Liberecký kraj Realizace: 1. 6. 2019 – 30. 11. 2020 Vybudování dvou moderních učeben pro výuku cizích jazyků a informatiky, vybavení samostatnou serverovnou, doplnění WC pro
Obec Dětřichov Realizace: 1. 10. 2019 – 31. 8. 2020 Nové vybavení jazykové a IT učebny. Projekt byl podpořen ve výzvě Modernizace škol II (IROP). Celkové
Město Frýdlant Realizace: 1.  6. 2019 – 30. 11. 2020 V projektu bude modernizována odborná učebna pro výuku cizích jazyků a konektivita budov ZŠ Husova a
Bezpečná doprava v obci Habartice Obec Habartice Realizace: 30. 8. 2017 – 28. 2. 2020 Projekt byl podpořen ve výzvě Bezpečné cesty I, celkové výdaje 1.722.669,51 Kč,
Rekonstrukce a modernizace přírodovědné laboratoře, Gymnázium Frýdlant Liberecký kraj Realizace: 30. 8. 2017 – 28. 2. 2020 Projekt byl podpořen ve výzvě Modernizace škol I, celkové
Modernizace odborných učeben v ZŠ Hejnice Město Hejnice Realizace: 1. 4. 2018 – 31. 12. 2019 Projekt byl podpořen ve výzvě Modernizace škol I, celkové výdaje 5.142.484