Investice

Programový rámec IROP v SCLLD 2021 – 27

Interní postupy MAS Frýdlantsko pro IROP

Programový rámec IROP


Aktuální výzvy

3. výzva MAS Frýdlantsko – Vzdělávání2 je vyhlášena 21.12.2023

(příjem žádostí ukončen 31.3.2024, 20:00)

Výsledky výzvy:

Příjem projektových záměrů:

 • od 22.12.2023 (04:27) do 31.3.2024 (20:00)
 • na e-mail irop@masif.cz (do předmětu uveďte “3. výzva MAS Frýdlantsko-IROP-Vzdělávání2“)

Informace pro žadatele:

Dokumentace:

 


2. výzva MAS Frýdlantsko-Památky je vyhlášena 24.8.2023

(příjem žádostí ukončen 20.10.2023, 20:00)

Výsledky výzvy

Příjem projektových záměrů:

 • od 1.9. (8:00) do 20.10.2023 (20:00)
 • na e-mail irop@masif.cz (do předmětu uveďte “2. výzva MAS Frýdlantsko-IROP-Památky)”

Školení pro žadatele: 7.9.2023 od 16:00 v zasedací místnosti MAS Frýdlantsko (ČSA 413, Frýdlant)

 • pozvánka
 • formulář přihlášky je v textu pozvánky

Dokumentace:


1. výzva MAS Frýdlantsko-Vzdělávání je vyhlášena 8.8.2023

(příjem žádostí ukončen 29.9.2023, 20:00)

Výsledky výzvy

Příjem projektových záměrů:

 • od 17.8. (8:00) do 29.9.2023 (20:00)
 • na e-mail irop@masif.cz (do předmětu uveďte “1. výzva MAS Frýdlantsko-IROP-Vzdělávání“)

Školení pro žadatele: 6.9.2023 od 10:00 v zasedací místnosti MAS Frýdlantsko (ČSA 413, Frýdlant)

Základní informace o výzvě najdete zde.

Dokumentace:


Harmonogram výzev

Archiv výzev 2021-27

Přehled výzev IROP v SCLLD Frýdlantsko 21+

Archiv výzev 2014-20

Programový rámec IROP v SCLLD 2014-20 obsahoval 4 opatření:

 • Bezpečné cesty (Zvyšování bezpečnosti dopravy, cyklodoprava) – vyčerpáno celkem 13 848 571,90 Kč
 • Modernizace škol (Investice do infrastruktury základních a středních škol s vazbou na klíčové kompetence a bezbariérová řešení, v souladu s MAP) – vyčerpáno celkem 16 079 001,90 Kč.
 • Život v obcích (Podpora infrastruktury komunitních center) – zrušeno po střednědobé evaluaci
 • Dostupná péče (Vybavení mobilních týmů pro terénní služby) – zrušeno po střednědobé evaluaci

Archiv výzev MAS Frýdlantsko v IROP (jednotlivé výzvy překliknete v zápatí tabulky)

Podpořené projekty

Liberecký kraj Realizace: 1. 6. 2019 – 30. 11. 2020 Vybudování dvou moderních učeben pro výuku cizích jazyků a informatiky, vybavení samostatnou serverovnou, doplnění WC pro
Obec Dětřichov Realizace: 1. 10. 2019 – 31. 8. 2020 Nové vybavení jazykové a IT učebny. Projekt byl podpořen ve výzvě Modernizace škol II (IROP). Celkové
Město Frýdlant Realizace: 1.  6. 2019 – 30. 11. 2020 V projektu bude modernizována odborná učebna pro výuku cizích jazyků a konektivita budov ZŠ Husova a
Bezpečná doprava v obci Habartice Obec Habartice Realizace: 30. 8. 2017 – 28. 2. 2020 Projekt byl podpořen ve výzvě Bezpečné cesty I, celkové výdaje 1.722.669,51 Kč,
Rekonstrukce a modernizace přírodovědné laboratoře, Gymnázium Frýdlant Liberecký kraj Realizace: 30. 8. 2017 – 28. 2. 2020 Projekt byl podpořen ve výzvě Modernizace škol I, celkové
Modernizace odborných učeben v ZŠ Hejnice Město Hejnice Realizace: 1. 4. 2018 – 31. 12. 2019 Projekt byl podpořen ve výzvě Modernizace škol I, celkové výdaje 5.142.484