Modernizace učebny pro výuku cizích jazyků a konektivita
Duben 6, 2020
Modernizace učeben pro výuku cizích jazyků a IT na SŠHL
Duben 6, 2020
Ukázat vše

Zvyšování kvality a dostupnosti vzdělávání ZŠ Dětřichov

Obec Dětřichov

Realizace: 1. 10. 2019 – 31. 8. 2020

Nové vybavení jazykové a IT učebny.

Projekt byl podpořen ve výzvě Modernizace škol II (IROP). Celkové náklady projektu 959.536,35 Kč (dotace 95%).