Zaměstnanost

SCLLD 2021-21

V období 2021+ MAS nerozdělují v OP Zaměstnanost dotace, ale ve spolupráci s partnery realizují vlastní projekty.  MASiF v projektu Na jedné lodi na Frýdlantsku spolupracuje s organizacemi Člověk v tísni a TULIPAN.


SCLLD 2014-20

V programovém rámci OP Zaměstnanost MAS podporovala projekty v sociální oblasti. Více než 170 akcí Komunitního centra Frýdlantsko (2019-22) ve Frýdlantě, Bulovce, Jindřichovicích a Višňové se účastnilo 360 osob, setkávání ve Višňové pokračuje i po ukončení projektu. Rekvalifikaci pro práci v sociálních službách získalo 12 osob. Dětem z 220 rodin nabídly prázdninové programy příměstské tábory v různých obcích na celém Frýdlantsku.  V Dolní Oldříši zahájil činnost nový sociální podnik. Dotace ve výši 14,5 mil. Kč tak nastartovaly řadu nových činností a propojilo místní organizace a poskytovatele služeb, umožnilo zahájit komunitní práci i v menších obcích.

Archiv výzev MAS Frýdlantsko v OP Zaměstnanost

(jednotlivé výzvy překliknete v zápatí tabulky)

Podpořené projekty

Vznik environmentálního sociálního podniku v Bulovce – Dolní Oldříši. Projekt, podpořený z OPZ a ukončený v září 2021 umožnil rozšíření produkce o pěstování a zpracování ovoce
CO Dance Company, z.s. Realizace: 1. 3. 2020 – 30. 9. 2022 Příměstské tábory s taneční tematikou ve Frýdlantě. Projekt byl podpořen ve výzvě Rodiče a
Lunaria, z.s. Realizace: 1. 6. 2020 – 31. 12. 2022 Školní klub pro děti v domácím vzdělávání a příměstské tábory v Jindřichovicích pod Smrkem. Projekt byl
Motyčkovic klika, z.s. Realizace: 30. 4. 2019 – 31. 3. 2022 Příměstské tábory s různým tematickým zaměřením v obcích a městech na Frýdlantsku. Projekt byl podpořen
Naše město, z.s. Realizace: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2020 Rekvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách a chůvy se konají ve Frýdlantě a absolvuje
Komunitní centrum Frýdlantsko MAS Frýdlantsko, z.s. Realizace: 1. 9. 2019 – 31. 8.2022 Projekt je zaměřen na vznik prvního komunitního centra na Frýdlantsku s místem působení
Příměstské tábory v Jezdeckém klubu Černousy Jezdecký klub Černousy, z.s. Realizace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021 Dvanáct 5-denních turnusů příměstských táborů pro děti ve věku