Zaměstnanost:

Programový rámec OP Zaměstnanost

obsahuje 4 opatření:

Opatření Alokace MAS Vyčerpáno
k 31. 12. 2018
Komunitní a sociální práce

Založení a provoz komunitního centra (klíčový projekt MAS)

6.400.000 Kč 6.399 tis. Kč
Inovativní podnikání

Založení nebo rozvoj a provoz sociálního podniku

5.000.000 Kč 0
Práce na Frýdlantsku

Zvýšení zaměstnanosti osob z cílových skupin

1.000.000 Kč 0
Rodiče a děti

Prorodinná opatření – školní kluby, příměstské tábory, dětské skupiny

2.589.000 Kč 533 tis. Kč

V programovém rámci najdete podrobnější informace o zaměření jednotlivých opatření, popis možného zaměření projektů, seznam podporovaných cílových skupin a typů způsobilých příjemců. Podrobnosti hledejte v aktuálních, popřípadě ukončených výzvách.

Další důležité dokumenty pro žadatele a příjemce v OPZ

Aktuální výzvy

Výzva MAS Frýdlantsko 863/03_16_047/CLLD_17_03_002: PRÁCE NA FRÝDLANTSKU III

Výzva je uzavřena a přesunuta do Archivu výzev. Byla předložena a schválena 1 žádost o dotaci.

 

Výzva MAS Frýdlantsko 663/03_16_047/CLLD_17_03_002: INOVATIVNÍ PODNIKÁNÍ II

Výzva je uzavřena a přesunuta do Archivu výzev. Nebyla předložena žádná žádost o dotaci.

 

Harmonogram výzev

Předběžné termíny vyhlášení výzev:

  • Únor 2019 Práce na Frýdlantsku III
  • Duben 2019 Rodiče a děti III
  • Červen/červenec 2019 Inovativní podnikání III, Rodiče a děti IV

Harmonogram výzev

Archiv výzev MAS Frýdlantsko v OP Zaměstnanost

(jednotlivé výzvy překliknete v zápatí tabulky)

Podpořené projekty

Příměstské tábory v Jezdeckém klubu Černousy

Jezdecký klub Černousy, z.s.

Realizace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021

Dvanáct 5-denních turnusů příměstských táborů pro děti ve věku 7 – 15 let u koní.

Projekt byl podpořen ve výzvě Rodiče a děti I, dotace 551 tis. Kč.

http://www.zamecky-dvur-cernousy.cz/tabory/