Zaměstnanost:

Programový rámec OP Zaměstnanost

obsahuje 4 opatření:

Opatření Alokace MAS Vyčerpáno
k 31. 8. 2019

Komunitní a sociální práce

Založení a provoz komunitního centra (klíčový projekt MAS)

6.400.000 Kč 6.399 tis. Kč

Inovativní podnikání

Založení nebo rozvoj a provoz sociálního podniku

5.000.000 Kč 0

Práce na Frýdlantsku

Zvýšení zaměstnanosti osob z cílových skupin

1.000.000 Kč 916.496,25 Kč

Rodiče a děti

Prorodinná opatření – školní kluby, příměstské tábory, dětské skupiny

2.589.000 Kč 1.609.965 Kč

V programovém rámci najdete podrobnější informace o zaměření jednotlivých opatření, popis možného zaměření projektů, seznam podporovaných cílových skupin a typů způsobilých příjemců. Podrobnosti hledejte v aktuálních, popřípadě ukončených výzvách.

Další důležité dokumenty pro žadatele a příjemce v OPZ

 

 

Aktuální výzvy

Výzva MAS Frýdlantsko A54/03_16_047/CLLD_17_03_002: INOVATIVNÍ PODNIKÁNÍ III

Výzva je zaměřena na podporu vzniku a rozvoje sociálního podniku.

Kontaktní osoba pro OPZ: Jitka Doubnerová, tel. 702062657, e-mail jitka.doubnerova@masif.cz

Termíny výzvy

  • zpřístupnění žádosti o dotaci v mseu.mssf.cz: 1. 7. 2019, 12:00
  • ukončení příjmu žádostí: 5. 8. 2019, 12:00
  • školení pro žadatele: 2. 7. 2019, 15:00, Frýdlant – zasedací místnost MASiF (ČSA 413). Pozvánka zde.

Dokumentace výzvy

text výzvy

Přílohy

Prezentace ze školení pro žadatele (2. 7. 2019)

Výsledky výzvy: byla předložena 1 žádost o dotaci

Zápisy z jednání výběrové komise (3. 9. 2019) a rady (16. 9. 2019) jsou zveřejněny v sekci O nás/Lidé a v Archivu výzev.

Výzva MAS Frýdlantsko A55/03_16_047/CLLD_17_03_002: RODIČE A DĚTI III

Výzva je zaměřena na podporu prorodinných opatření – příměstských táborů pořádaných v době školních prázdnin, školních klubů a dětských skupin.

POZOR – výzva je k 8. 8. 2019 modifikována. Předmětem modifikace je výše alokace výzvy.

Kontaktní osoba pro OPZ: Jitka Doubnerová, tel. 702062657, e-mail jitka.doubnerova@masif.cz

Termíny výzvy

  • zpřístupnění žádosti o dotaci v mseu.mssf.cz: 1. 7. 2019, 12:00
  • ukončení příjmu žádostí: 5. 8. 2019, 12:00
  • školení pro žadatele: 2. 7. 2019, 15:00, Frýdlant – zasedací místnost MASiF (ČSA 413). Pozvánka zde.

Dokumentace výzvy

Přílohy

Prezentace ze školení pro žadatele (1. 7. 2019)

Výsledky výzvy: byly předloženy 2 žádosti o dotaci

Zápisy z jednání výběrové komise (3. 9. 2019) a rady (16. 9. 2019) jsou zveřejněny v sekci O nás/Lidé a v Archivu výzev.

 

Harmonogram výzev

Další výzvy budou vyhlášeny pouze v případě nedočerpání aktuálních výzev.

Harmonogram výzev

 

Archiv výzev MAS Frýdlantsko v OP Zaměstnanost

(jednotlivé výzvy překliknete v zápatí tabulky)

Podpořené projekty

Příměstské tábory v Jezdeckém klubu Černousy

Jezdecký klub Černousy, z.s.

Realizace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021

Dvanáct 5-denních turnusů příměstských táborů pro děti ve věku 7 – 15 let u koní.

Projekt byl podpořen ve výzvě Rodiče a děti I, dotace 551 tis. Kč.

http://www.zamecky-dvur-cernousy.cz/tabory/