Zaměstnanost:

Programový rámec OP Zaměstnanost

obsahuje 4 opatření:

Opatření Alokace MAS Vyčerpáno
k 31. 12. 2018
Komunitní a sociální práce

Založení a provoz komunitního centra (klíčový projekt MAS)

6.400.000 Kč 6.399 tis. Kč
Inovativní podnikání

Založení nebo rozvoj a provoz sociálního podniku

5.000.000 Kč 0
Práce na Frýdlantsku

Zvýšení zaměstnanosti osob z cílových skupin

1.000.000 Kč 0
Rodiče a děti

Prorodinná opatření – školní kluby, příměstské tábory, dětské skupiny

2.589.000 Kč 533 tis. Kč

V programovém rámci najdete podrobnější informace o zaměření jednotlivých opatření, popis možného zaměření projektů, seznam podporovaných cílových skupin a typů způsobilých příjemců. Podrobnosti hledejte v aktuálních, popřípadě ukončených výzvách.

Další důležité dokumenty pro žadatele a příjemce v OPZ

Aktuální výzvy

Výzva MAS Frýdlantsko 863/03_16_047/CLLD_17_03_002: PRÁCE NA FRÝDLANTSKU III

Výzva je zaměřena na podporu opatření v oblasti zaměstnanosti.

Kontakt pro OPZ: Jitka Doubnerová, tel. 02062657, e-mail jitka.doubnerova@masif.cz

Termíny výzvy:

  • Zpřístupnění žádosti v mseu.mssf.cz: 28. 2. 2019, 8:00 hod.
  • Ukončení příjmu žádostí: 1. 4. 2019, 12:00 hod.
  • Školení pro žadatele: 5. 3. 2019, 15:00, zasedací místnost MAS (ČSA 413, Frýdlant)

Dokumentace výzvy

Text výzvy

Přílohy

Výzva MAS Frýdlantsko 663/03_16_047/CLLD_17_03_002: INOVATIVNÍ PODNIKÁNÍ II

Výzva je zaměřena na podporu vzniku a rozvoje sociálního podnikání.

Kontakt pro OPZ: Jitka Doubnerová, tel. 02062657, e-mail jitka.doubnerova@masif.cz

Termíny výzvy:

  • Zpřístupnění žádosti v mseu.mssf.cz: 3. 9. 2018, 8:00 hod.
  • Ukončení příjmu žádostí: 30. 3. 2019, 12:00 hod.
  • Školení pro žadatele: 25. 9. 2018, 14:00, zasedací místnost MAS (Děkanská 74, Frýdlant)

Dokumentace výzvy

 

Harmonogram výzev

Předběžné termíny vyhlášení výzev:

  • Únor 2019 Práce na Frýdlantsku III
  • Duben 2019 Rodiče a děti III
  • Další výzva v opatření Inovativní podnikání bude vyhlášena pouze v případě nevyčerpání alokace ve výzvě 663

Harmonogram výzev

Archiv výzev MAS Frýdlantsko v OP Zaměstnanost

(jednotlivé výzvy překliknete v zápatí tabulky)

Podpořené projekty

Příměstské tábory v Jezdeckém klubu Černousy

Jezdecký klub Černousy, z.s.

Realizace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021

Dvanáct 5-denních turnusů příměstských táborů pro děti ve věku 7 – 15 let u koní.

Projekt byl podpořen ve výzvě Rodiče a děti I, dotace 551 tis. Kč.

http://www.zamecky-dvur-cernousy.cz/tabory/