Valná hromada MASiF – 22. 5. 2020
26 února, 2020
MASiF v době koronaviru
20 března, 2020
Ukázat vše

Dotace na podporu podnikání

Začátkem března 2020 MAS vyhlásila 4. výzvu k předkládání Žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova pro podnikatele a obce z Frýdlantska.

Podpora pro Fichi 3 – Podnikání na venkově zahrnuje investiční výdaje do vybraných nezemědělských činností a cestovního ruchu. Žádosti o dotace se na MAS mohou podávat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 16. 3. do 30. 6. 2020.

Informace o této výzvě a kontakty naleznete pod záložkou Dotace/Rozvoj venkova.

Seminář pro Fichi 3 plánovaný v textu výzvy na 16. 3. od 16 hodin se na základě aktuálního dění odkládá. Vaše záměry a připravované projekty s námi prosím konzultujte na uvedených kontaktech nebo po předchozí domluvě v kanceláři MAS. Rádi Vám vysvětlíme  podmínky pro poskytnutí dotace a poradíme, jak Žádost o dotaci připravit a předložit.