Pozor – změna výzvy IROP
27 června, 2019
Dotace na podporu podnikání
15 března, 2020
Ukázat vše

Valná hromada MASiF – 22. 5. 2020

Aktuálně: vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu se termín valné hromady přesouvá na pátek 22. 5. – čas, místo a program zůstávají stejné.

Na pátek 27. března 2020 od 17 hodin je v salonku restaurace Na rozcestí ve Frýdlantě připraveno výroční jednání nejvyššího orgánu MAS Frýdlantsko, z.s. – valné hromady.

Na programu je zpráva o činnosti za rok 2019 včetně schválení účetní závěrky a výroční zprávy, schválení programu a rozpočtu na rok 2020, změna stanov, volba výběrové komise a řada informací týkajících se strategie Frýdlantsko 2020 i přípravy na další programové období.

Přijďte! A pokud by Vám to nevyšlo, ale nechcete ztratit vliv na to, co MASiF dělá a plánuje, zplnomocněte zástupce.