Strategie

MAS Frýdlantsko připravuje strategické rozvojové dokumenty zaměřené na udržitelný rozvoj Frýdlantska. Na přípravě strategie, rozhodování o podpoře projektů a hodnocení se podílejí partneři – veřejná správa, podnikatelé, neziskové organizace i jednotliví občané.

Frýdlantsko 21+ na období 2021 – 2027 je už naší třetí “velkou” strategií. Na období 2014 – 2020 byla zpracována strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) Frýdlantsko 2020 a navázala na starší Strategii programu Leader (2007 – 2013) a dva roční přípravné programy Leader ČR (2005 a 2006).