Strategie

MAS Frýdlantsko připravuje strategické rozvojové dokumenty zaměřené na udržitelný rozvoj Frýdlantska. Na přípravě strategie, rozhodování o podpoře projektů a hodnocení se podílejí partneři – veřejná správa, podnikatelé, neziskové organizace i jednotliví občané.

Na období 2014 – 2020 byla zpracována strategie komunitně vedeného místního rozvoje Frýdlantsko 2020 a navázala na starší Strategii programu Leader (2007 – 2013) a dva roční přípravné programy Leader ČR. Během roku 2020 zahájíme přípravu strategie na období 2021 – 2027.