Strategie CLLD

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD), resp. metoda Leader přispívá k lepšímu zacílení podpory na potřeby venkovské oblasti a k rozvoji spolupráce místních aktérů. Strategie CLLD Frýdlantsko 2020 vychází z analýzy situace na Frýdlantsku a navrhuje strategické cíle ve 3 oblastech podpory:

  • Živé vesnice a města
  • Vzdělání a práce
  • Zdravé životní prostředí

Část těchto cílů umožňuje plnit podpora z Evropských strukturálních a investičních fondů a Programu rozvoje venkova.

SCLLD byla schválena v říjnu 2017. Na realizaci strategie získala MAS provozní dotaci z IROP.

Provádění SCLLD upravuje vnitřní směrnice.

Finančním nástrojem k plnění cílů jsou dotace.

Platná SCLLD (po změně č. 5, červen 2019)

Archivní verze SCLLD Frýdlantsko 2020