Strategie CLLD na období 2021 – 2027

V roce 2020 zahajujeme přípravu strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2021 – 2027. Metoda LEADER zůstává naším základním nástrojem, kterým chceme dále podporovat rozvoj Frýdlantska.

Budeme postupovat těmito kroky:

  • standardizace MAS (potvrzení standardů pro další období): červenec 2020
  • analýza potřeb území: červenec – prosinec 2020
  • strategie a akční plán: po vyjasnění dotačních možností pro další období