Spolupracujeme

NSMAS

MASiF je jedním ze zakládajících členů Národní sítě MAS ČR a podílí se na činnosti jejích orgánů a pracovních skupin a na společných činnostech sítě MAS v Libereckém kraji. Krajská síť nemá právní strukturu, ale spolupracuje a společně prezentuje činnost MAS ve prospěch rozvoje venkova na www.maslik.eu.

DSO Frydlantsko

MAS Frýdlantsko úzce spolupracuje s dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Frýdlantsko a podílí se na činnosti kanceláře svazku obcí. Díky této spolupráci se MASiF může aktivně podílet na plánování rozvoje společného území, projektech a práci s veřejností.

Rozvoj činnosti MAS dlouhodobě podporuje Liberecký kraj. Spolupracujeme i na projektech, zejména v oblasti podpory místní produkce a neziskových organizací.

Od září 2021 s podporou Libereckého kraje a ve spolupráci s AOPK Liberec organizujeme jednání platformy Jizerskohorské bučiny – neformálního uskupení místních subjektů, které podporují udržitelný rozvoj související s vyhlášením lokality světového přírodního dědictví UNESCO. Vznikl základ interpretačního plánu a v projektu Healthy Forest Regions jsou jeho dílčí části naplňovány. Kromě výše uvedených institucí jsou aktivními partnery především místní obce, podnikatelé a organizace, především Lesy ČR, s.p. a STŘEVLIK.

Od června 2020 jsme členem Sítě na ochranu demokracie – sítě propojující občany a organizace, které chtějí společně hájit principy demokratického právního státu plynoucí z Ústavy a Listiny základních práv a svobod.

V letech 2014 – 2021  byl MASiF koordinátorem Lokálního partnerství, v němž 7 obcí a měst Frýdlantska spolupracovalo s Agenturou pro sociální začleňování, a podílel se na vzniku Strategického plánu sociálního začleňování. Od roku 2018 měla spolupráce formu vzdálené podpory a Lokální partnerství fungovalo jako pracovní skupina komunitního plánování sociálních služeb.