Rozvoj venkova

Programový rámec PRV  v SCLLD 2014-20 obsahuje 4 opatření:

 • Fiche 1 – Zemědělské podniky (Investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu, pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu, pořízení peletovacích zařízení pro vlastní potřebu v zemědělském podniku)
 • Fiche 2 – Místní produkce (Investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh)
 • Fiche 3 – Podnikání na venkově (Investice do vybraných nezemědělských činností dle klasifikace CZ-NACE)
 • Fiche 5 – Rozvoj venkova (Investice do základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských oblastech)

Aktuální výzvy

11. výzva PRV byla ukončena. Výběrová komise dle bodového hodnocení seřadila projekty a Rada MAS všechny přijaté žádosti schválila k podpoře v plné výši v tomto pořadí: Seznam vybraných žádostí

Žádosti přijaté do výzvy: Seznam přijatých žádostí

Dne 25. září byla vyhlášena 11. výzva MAS v Programu rozvoje venkova pro Fichi 5 – Rozvoj venkova.

Záměry a žádosti doporučujeme konzultovat v předem domluvených termínech (kontakt níže).

Fiche 5 – Rozvoj venkova (článek 20 – Podpora základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských oblastech) – do tohoto opatření je možné zařadit projekty zaměřené na podporu základních a mateřských škol v obcích na Frýdlantsku, dále menší projekty zaměřené na veřejná prostranství, kulturní a spolková zařízení či hasičské zbrojnice (pouze JPO V).

Fiche Alokace pro výzvu v Kč Dotace
5 Rozvoj venkova 745 661,- 80 %
3 Podnikání na venkově nevyhlášeno

Žádosti o dotace lze předkládat na MAS prostřednictví Portálu farmáře.

Pokud jste zástupce obce,  podnikatel či nezisková organizace a plánujete záměr nebo máte pouze nápad a spousty dotazů, kontaktujte nás. Rádi Vám vysvětlíme podmínky pro poskytnutí dotace a poradíme, jak Žádost o dotaci připravit a předložit. Konzultace jsou zdarma.

Přehled projektů vybraných na MAS k podpoře v předchozí 9. výzvě PRV: SEZNAM VYBRANÝCH PROJEKTŮ

Výzva č. 10 byla stornována.

Kontakt pro PRV:  Iva Andrová, tel. 777 250 317, e-mail iva.androva@masif.cz

Termíny výzvy: 

 • Vyhlášení výzvy: 25. 9. 2023
 • Příjem žádostí přes Portál farmáře: od 25. 9. 2023 do 31. 10. 2023 
 • Školení pro žadatele: 10. 10. 2023 od 15:30 hodin v zasedací místnosti MAS (ČSA 413 – 1. patro, Frýdlant) – nutné se předem zaregistrovat na výše uvedeném kontaktu
 • Termín registrace na RO SZIF: 30. 11. 2023

Dokumentace výzvy č. 11

Další informace:

 • Žadatelům doporučujeme své záměry a projekty předem konzultovat na MAS.
 • V textu Fiche najdete bodové hodnocení (preferenční kritéria) a maximální výši způsobilých výdajů. Věnujte prosím pozornost popisu jednotlivých kritérií, jejich plnění a prokazování je v případě přidělení bodů projektu závazné.
 • Programový rámec shrnuje stručný přehled podporovaných aktivit a způsobilé žadatele. Více informací najdete ve Specifických podmínkách pro aktivity dle jednotlivých článků Pravidel pro žadatele .

Výsledky výzvy

 • Seznam přijatých žádostí o dotace bude zveřejněn po ukončení příjmu žádostí na MAS

Harmonogram výzev

Alokace pro Program rozvoje venkova byla vyčerpána. Nové výzvy v rámci strategického plánu SZP pro zemědělské i nezemědělské podnikatele a obce budeme vyhlašovat během prvních měsíců roku 2024, kdy zveřejníme i podmínky a pravidla pro výzvy.

Archiv výzev

Archiv výzev MAS Frýdlantsko v PRV (jednotlivé výzvy překliknete v zápatí tabulky)

Podpořené projekty

Modernizace strojového vybavení

GRAIN a.s., Višňová – Poustka

Realizace: do 31. 1. 2019

Projekt byl podpořen ve výzvě PRV č. 1 (fiche 1), celkové výdaje 1.895.800 Kč, dotace 1.137.480 Kč.

Nákup techniky na farmu

Pořízení přepravníku balíků a zvířat

Hohenwald s.r.o., Frýdlant – Albrechtice

Realizace: do 31. 7. 2019

Projekt byl podpořen ve výzvě PRV č. 1 (fiche 1), celkové výdaje 639.804 Kč, dotace 590.000 Kč

Pořízení rozmetadla statkových hnojiv – šetrná aplikace

OLDŘIŠKA s.r.o., Bulovka – Dolní Oldříš

Realizace: do 30. 11. 2019

Projekt byl podpořen ve výzvě PRV č. 1 (fiche 1), celkové výdaje 812.152 Kč, dotace 402.720 Kč

Modernizace farmy

Vybudování pastevního areálu (oplocení)

Věnceslava Plačková, Jindřichovice pod Smrkem

Realizace: do 1. 9. 2019

Projekt byl podpořen ve výzvě PRV č. 1 (fiche 1), celkové výdaje 982.687 Kč, dotace 360.000 Kč

Nákup zemědělské techniky

Pořízení lisu a shrnovače

Jaroslav Třešňák, Horní Řasnice – Srbská

Realizace: do 31. 8. 2019

Projekt byl podpořen ve výzvě PRV č. 1 (fiche 1), celkové výdaje 1.802.899 Kč, dotace 893.999 Kč

Pořízení traktoru

Petr Zeman, Nové Město pod Smrkem

Realizace: do 31. 12. 2019

Projekt byl podpořen ve výzvě PRV č. 1 (fiche 1), celkové náklady 2.046.594 Kč, dotace 960.000 Kč.

Technické zhodnocení penzionu Albrechtova vyhlídka

FONOGRAFIK s.r.o., Frýdlant

Realizace: do 28. 8. 2020

Projekt byl podpořen ve výzvě PRV č. 1 (fiche 3), celkové výdaje 1.166.212 Kč, dotace 416.824 Kč

Mariánská pekárna

Terra Mater, s.r.o., Bulovka – Dolní Oldříš

Realizace: do 31. 1. 2020

Projekt byl podpořen ve výzvě PRV č. 1 (fiche 3), celkové výdaje 647.700 Kč, dotace 256.500 Kč

Pořízení strojů do RV

Ing. Martin Rosenbaum, Jindřichovice pod Smrkem

Realizace: do 1. 7. 2020

Projekt byl podpořen ve výzvě PRV č. 2 (fiche 1), celkové výdaje 332.992 Kč, dotace 165.120 Kč

Nákup zemědělské techniky

FARMA PEKLO s.r.o., Nové Město pod Smrkem – Ludvíkov pod Smrkem

Realizace: do 23. 9. 2019

Projekt byl podpořen ve výzvě PRV č. 2 (fiche 1), celkové výdaje 371.240 Kč, dotace 180.000 Kč

Nákup baličky

Statek Pod Smrkem, s.r.o., Nové Město pod Smrkem – Ludvíkov pod Smrkem

Realizace: do 31. 1. 2020

Projekt byl podpořen ve výzvě PRV č. 2 (fiche 1), celkové výdaje 609.598 Kč, dotace 300.000 Kč