Rozvoj venkova

Programový rámec PRV obsahuje 4 opatření:

Opatření Alokace MAS Vyčerpáno
k 31. 3. 2020
Fiche 1 – Zemědělské podniky

Investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu, pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu, pořízení peletovacích zařízení pro vlastní potřebu v zemědělském podniku

6 819 209 Kč 6 819 209 Kč
Fiche 2 – Místní produkce

Investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

438 937 Kč 438 937 Kč
Fiche 3 – Podnikání na venkově

Investice do vybraných nezemědělských činností dle klasifikace CZ-NACE

7 170 784 Kč 2 858 622 Kč
Fiche 5 – Rozvoj venkova

Investice do základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských oblastech

5 000 000 Kč 0

 

Aktuální výzvy

4. výzva MAS Frýdlantsko v Programu rozvoje venkova

Seznam vybraných žádostí o dotaci v rámci 4. výzvy PRV (nevybrané projekty nejsou) je k nahlédnutí na tomto odkazu.

Všechny přijaté projekty byly na základě jednání Výběrové komise (5.8.2020) a Rady MAS (17.8.2020) vybrány k podpoře a k 31.8.2020 odeslány na RO SZIF.

Dne 30. 6. 2020 byla 4. výzva PRV ukončena. Do výzvy byly přijaty 4 žádosti do Fiche 3 a 11 žádostí o dotaci do Fiche 5. Přehled žádostí naleznete zde.

Aktuálně je možné konzultovat záměry do připravované výzvy č. 5 (začátek roku 2021). 

Semináře pro 4. výzvu (prezentace zde):

Fiche 3  – Podnikání na venkově 1. 6. 2020 od 15 hodin  Pozvánka
Fiche 5 – Rozvoj venkova 2. 6. 2020 od 15 hodin  Pozvánka

Výzva je vyhlášena pro Fichi 3 na podporu nezemědělského drobného podnikání a cestovního ruchu a pro Fichi 5 pro rozvoj života v obcích.

Kontakt pro PRV:  Iva Andrová, tel. 777 250 317, e-mail iva.androva@masif.cz

Termíny výzvy:

  • Vyhlášení výzvy: 2. 3. 2020
  • Příjem žádostí přes Portál farmáře: 16. 3. – 30. 6. 2020
  • Školení pro žadatele: 16. 3. 2020 od 16 hod. pro Fichi 3 v zasedací místnosti MAS (ČSA 413, Frýdlant), 26. 3. 2020 od 14.30 hod pro Fichi 5 (místo bude upřesněno)
  • Termín registrace na RO SZIF: 31. 8. 2020

Dokumentace výzvy

Další informace:

  • V textu Fiche najdete bodové hodnocení (preferenční kritéria) a maximální výši způsobilých výdajů. Věnujte prosím pozornost popisu jednotlivých kritérií, jejich plnění a prokazování je v případě přidělení bodů projektu závazné.
  • Programový rámec shrnuje stručný přehled podporovaných aktivit a způsobilé žadatele. Více informací najdete ve Specifických podmínkách pro aktivity dle jednotlivých článků Pravidel 19.2.1 .

Výsledky výzvy

  • Seznam přijatých žádostí o dotace bude zveřejněn po ukončení příjmu žádostí na MAS

Harmonogram výzev

Předběžný termín vyhlášení 5. výzvy PRV pouze v případě nevyčerpání současné alokace ve 4. výzvě: leden 2021

Archiv výzev

Archiv výzev MAS Frýdlantsko v PRV (jednotlivé výzvy překliknete v zápatí tabulky)

Podpořené projekty

Modernizace strojového vybavení

GRAIN a.s., Višňová – Poustka

Realizace: do 31. 1. 2019

Projekt byl podpořen ve výzvě PRV č. 1 (fiche 1), celkové výdaje 1.895.800 Kč, dotace 1.137.480 Kč.

Nákup techniky na farmu

Pořízení přepravníku balíků a zvířat

Hohenwald s.r.o., Frýdlant – Albrechtice

Realizace: do 31. 7. 2019

Projekt byl podpořen ve výzvě PRV č. 1 (fiche 1), celkové výdaje 639.804 Kč, dotace 590.000 Kč

Pořízení rozmetadla statkových hnojiv – šetrná aplikace

OLDŘIŠKA s.r.o., Bulovka – Dolní Oldříš

Realizace: do 30. 11. 2019

Projekt byl podpořen ve výzvě PRV č. 1 (fiche 1), celkové výdaje 812.152 Kč, dotace 402.720 Kč

Modernizace farmy

Vybudování pastevního areálu (oplocení)

Věnceslava Plačková, Jindřichovice pod Smrkem

Realizace: do 1. 9. 2019

Projekt byl podpořen ve výzvě PRV č. 1 (fiche 1), celkové výdaje 982.687 Kč, dotace 360.000 Kč

Nákup zemědělské techniky

Pořízení lisu a shrnovače

Jaroslav Třešňák, Horní Řasnice – Srbská

Realizace: do 31. 8. 2019

Projekt byl podpořen ve výzvě PRV č. 1 (fiche 1), celkové výdaje 1.802.899 Kč, dotace 893.999 Kč

Pořízení traktoru

Petr Zeman, Nové Město pod Smrkem

Realizace: do 31. 12. 2019

Projekt byl podpořen ve výzvě PRV č. 1 (fiche 1), celkové náklady 2.046.594 Kč, dotace 960.000 Kč.

Technické zhodnocení penzionu Albrechtova vyhlídka

FONOGRAFIK s.r.o., Frýdlant

Realizace: do 28. 8. 2020

Projekt byl podpořen ve výzvě PRV č. 1 (fiche 3), celkové výdaje 1.166.212 Kč, dotace 416.824 Kč

Mariánská pekárna

Terra Mater, s.r.o., Bulovka – Dolní Oldříš

Realizace: do 31. 1. 2020

Projekt byl podpořen ve výzvě PRV č. 1 (fiche 3), celkové výdaje 647.700 Kč, dotace 256.500 Kč

Pořízení strojů do RV

Ing. Martin Rosenbaum, Jindřichovice pod Smrkem

Realizace: do 1. 7. 2020

Projekt byl podpořen ve výzvě PRV č. 2 (fiche 1), celkové výdaje 332.992 Kč, dotace 165.120 Kč

Nákup zemědělské techniky

FARMA PEKLO s.r.o., Nové Město pod Smrkem – Ludvíkov pod Smrkem

Realizace: do 23. 9. 2019

Projekt byl podpořen ve výzvě PRV č. 2 (fiche 1), celkové výdaje 371.240 Kč, dotace 180.000 Kč

Nákup baličky

Statek Pod Smrkem, s.r.o., Nové Město pod Smrkem – Ludvíkov pod Smrkem

Realizace: do 31. 1. 2020

Projekt byl podpořen ve výzvě PRV č. 2 (fiche 1), celkové výdaje 609.598 Kč, dotace 300.000 Kč