Nákup techniky na farmu
Únor 24, 2019
Modernizace farmy
Únor 24, 2019
Ukázat vše

Pořízení rozmetadla statkových hnojiv – šetrná aplikace

Pořízení rozmetadla statkových hnojiv – šetrná aplikace

OLDŘIŠKA s.r.o., Bulovka – Dolní Oldříš

Realizace: do 30. 11. 2019
Projekt byl podpořen ve výzvě PRV č. 1 (fiche 1), celkové výdaje 812.152 Kč, dotace 402.720 Kč