Aktuální příspěvky


Podpořené projekty

Únor 24, 2019

Modernizace farmy

Modernizace farmy Vybudování pastevního areálu (oplocení) Věnceslava Plačková, Jindřichovice pod Smrkem Realizace: do 1. 9. 2019 Projekt byl podpořen ve výzvě PRV č. 1 (fiche 1),
Únor 24, 2019

Pořízení rozmetadla statkových hnojiv – šetrná aplikace

Pořízení rozmetadla statkových hnojiv – šetrná aplikace OLDŘIŠKA s.r.o., Bulovka – Dolní Oldříš Realizace: do 30. 11. 2019 Projekt byl podpořen ve výzvě PRV č. 1
Únor 24, 2019

Nákup techniky na farmu

Nákup techniky na farmu Pořízení přepravníku balíků a zvířat Hohenwald s.r.o., Frýdlant – Albrechtice Realizace: do 31. 7. 2019 Projekt byl podpořen ve výzvě PRV č.
Únor 24, 2019

Modernizace strojového vybavení

Modernizace strojového vybavení GRAIN a.s., Višňová – Poustka Realizace: do 31. 1. 2019 Projekt byl podpořen ve výzvě PRV č. 1 (fiche 1), celkové výdaje 1.895.800

Dotace


Nejnovější výzvy


Více informací zde

Zaměstnanost

Výzva MAS Frýdlantsko 663/03_16_047/CLLD_17_03_002: INOVATIVNÍ PODNIKÁNÍ II

Únor 2019 Práce na Frýdlantsku III

Duben 2019 Rodiče a děti III


Rozvoj venkova

Předběžný termín vyhlášení 3. výzvy: květen 2019

Investice

Na únor připravujeme vyhlášení výzev Modernizace škol II a Bezpečné cesty II.


Životní prostředí

Vyhlášení výzev v obou opatřeních připravujeme na únor 2019.


Naši partneři