Modernizace farmy
Únor 24, 2019
Pořízení traktoru
Únor 24, 2019
Ukázat vše

Nákup zemědělské techniky

Nákup zemědělské techniky

Pořízení lisu a shrnovače
Jaroslav Třešňák, Horní Řasnice – Srbská
Realizace: do 31. 8. 2019
Projekt byl podpořen ve výzvě PRV č. 1 (fiche 1), celkové výdaje 1.802.899 Kč, dotace 893.999 Kč