Na jedné lodi II

reg. číslo CZ.03.02.01/00/22_008/0000055. Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Doba realizace: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2024

Cílem projektu je efektivní koordinace sociální práce na Frýdlantsku, podpora cílových skupin prostřednictvím komunitního centra ve Frýdlantu a vzdělávání v rodinách. Projekt se dále zaměřuje na tozvoj pracovních kompetencí osob se zdravotním postižením

Projektové partnerství tvoří MAS Frýdlantsko, z.s. a 2 partneři: Sdružení TULIPAN, z.s. a Člověk v tísni, o.p.s.

Manažerka projektu: Lucie Winklerová: 777 88 66 27; lucie.winklerova@masif.cz


Hlavní činnosti a aktivity

1. Komunitní Free-club

Na náměstí ve Frýdlantu č.p. 91 najdete Free-club, kde organizujeme část projektových aktivit hlavně pro děti, rodiče a mládež.

Free-club je místo setkávání, kde je vítán každý člověk dobré vůle. Pomůžeme vám uskutečnit vaše nápady, poradíme, na koho se obrátit, když si v některých životních situacích nevíte rady. Je nám jedno, jak jste staří, odkud jste a jak vypadáte.

A co se u nás všechno děje?

• Dopoledne ve všední dny patří předškolním dětem a maminkám. V herně (dětské, ne hazardní!) trénujeme s dětmi barvy, tvary, malování, ale i komunikaci s ostatními. Téměř každou středu probíhá tvořivý nebo vzdělávací program pro maminky batolat.

• Odpoledne vždy mezi 13 a 15 hodinou máme klidový režim především pro školní děti. Mohou si u nás udělat úkoly, pokecat, zahrát deskovky nebo i nějaké ty počítačovky.
• Od 15 hodin pak nabízíme organizovanější zábavu: společně vaříme, cvičíme nebo řešíme životní nástrahy. Probíhají také kurzy češtiny pro zájemce z Ukrajiny nebo Vietnamu.

• Útočiště u nás najdou také uprchlíci z Ukrajiny – pomůžeme s vyřízením potřebných dokladů, s tlumočením nebo objednáním k doktorovi.

Free-club je otevřen dětem i dospělým návštěvníkům: zdarma nakopírujeme nebo vytiskneme potřebné dokumenty pro úřady nebo školu, díky ochotě Frýdlanťáků máme k dispozici také poměrně dobře vybavený dobročinný šatník. Náš prostor mohou po domluvě využívat i různé skupiny: aktivní rodiče, kapely na zkoušky, již tradičně u nás v neděle zápasí šachisté.

Více na FB Free-clubík  a FB Free-club

Kontaktní pracovník: Eliška Lacinová, DiS.: 725 782 527, eliska.lacinova@masif.cz

 

2. Rozvoj sociální práce na území MAS Frýdlantsko

MASif organizuje setkávání pro pracovníky sociálních organizací v území. Pokračujeme v řešení komplexních problémů přesahujících vymezení soc. služeb. Řešíme témata, jako je dostupné bydlení, předlužení, domácí násilí, předčasné odchody ze vzdělávání a následné ztížené začleňování na trh práce. To jsou problémy, které vyžadují spolupráci aktérů z různých organizací a institucí, případovou práci s klienty a rodinami s mnohačetnými problémy.
Do sítě je zapojeno cca 50 účastníků: zadavatelé a poskytovatelé soc. služeb, další instituce v oblasti vzdělávání (pedagogicko-psychologická poradna, středisko výchovné péče), zaměstnávání (úřad práce), bezpečnosti (Policie ČR), bytové správy měst. MAS bude organizovat jednání pracovních skupin k dílčím tématům, propojovat aktéry, zajišťovat a interpretovat informace a data z území tak, aby je měli aktéři k dispozici k efektivnímu rozhodování a činnosti.

Kontaktní pracovník: Lenka Stehnová: 725 804 284, lenka.stehnova@masif.cz

 


3. Rozvoj pracovních dovedností osob se zdravotním postižením: Sdružení Tulipan, z. s.

Partner projektu Tulipan realizuje ucelený program podpory osob se zdravotním postižením v podobě konzultací, kurzů zaměřených na získání základních pracovních kompetencí, motivačních kurzů s podporou psychologa, sociálního pracovníka a peer konzultantů.

Kontaktní pracovník: Petra Suková, +420 775 802 270, sukova@sdruzenitulipan.cz

 

 


4. Sociální začleňování cestou podpory vzdělávání v rodinách: Člověk v tísni, o. p. s.

Aktivita navazuje na dosavadní činnost partnera na Frýdlantsku, podporu vzdělávání (doučování) dětí přímo v sociálně vyloučených rodinách nebo rodinách ohrožených sociálním vyloučením, tzn. v jejich domácím prostředí, mimo školu. Jde o rodiny, které z různých důvodů nemohou samy pomoci dětem s domácí přípravou do školy. Aktivita je zaměřena na děti ale i na rodiče, jimž pomáhá při komunikaci se školou a dalšími institucemi.

Kontaktní pracovník: Alice Chocholoušková, 778 442 538; alice.chocholouskova@clovekvtisni.cz