Zvyšování kvality a dostupnosti vzdělávání ZŠ Dětřichov
6 dubna, 2020
Táboroloď s Klikou
6 dubna, 2020
Ukázat vše

Modernizace učeben pro výuku cizích jazyků a IT na SŠHL

Liberecký kraj

Realizace: 1. 6. 2019 – 30. 11. 2020

Vybudování dvou moderních učeben pro výuku cizích jazyků a informatiky, vybavení samostatnou serverovnou, doplnění WC pro imobilní.

Projekt byl podpořen ve výzvě Modernizace škol II (IROP). Celkové náklady 2.162.338,75 Kč (dotace 95%).