Pořízení rozmetadla statkových hnojiv – šetrná aplikace
Únor 24, 2019
Nákup zemědělské techniky
Únor 24, 2019
Ukázat vše

Modernizace farmy

Modernizace farmy

Vybudování pastevního areálu (oplocení)
Věnceslava Plačková, Jindřichovice pod Smrkem
Realizace: do 1. 9. 2019
Projekt byl podpořen ve výzvě PRV č. 1 (fiche 1), celkové výdaje 982.687 Kč, dotace 360.000 Kč