Aktivní trávení volného času na statku – ubytování
Únor 24, 2019
Modernizace odborných učeben v ZŠ Hejnice
Únor 24, 2019
Ukázat vše

Mariánská pekárna

Mariánská pekárna

Terra Mater, s.r.o., Bulovka – Dolní Oldříš

Realizace: do 31. 1. 2020
Projekt byl podpořen ve výzvě PRV č. 1 (fiche 3), celkové výdaje 647.700 Kč, dotace 256.500 Kč