Lidé

MAS Frýdlantsko je členská organizace – spolek. Všichni členové tvoří valnou hromadu, která je nejvyšším orgánem spolku a rozhoduje o základním směřování organizace, schvaluje strategické záměry, ale i roční plány a vyúčtování.
Statutárním orgánem je předseda, který MASiF zastupuje vůči světu. Dalšími orgány jsou rada, kontrolní výbor a výběrová komise, v nichž jsou zastoupeni nejaktivnější členové, kteří se vedení organizace se věnují jako dobrovolníci.
Provoz zajišťuje kancelář (zaměstnanci).