Hodnotíme strategii

MAS Frýdlantsko průběžně sleduje a hodnotí, jak žádosti předkládané ve výzvách přispívají k plnění cílů strategie Frýdlantsko 2020 a jak se daří naplňovat finanční a indikátorový plán.

Povinné je zpracování střednědobé evaluace, v níž MAS hodnotí pokrok v realizaci SCLLD k 31. 12. 2018. Pro MAS Frýdlantsko šlo o první rok realizace, takže zatím nemohla hodnotit dopady podpořených projektů. Evaluace však pomohla důkladně revidovat postupy MAS a navrhnout úpravy strategie. Evaluační zprávu schválil kontrolní výbor dne 31. 1. 2019.