MAS

MAS (místní akční skupina) je typ nestátní neziskové organizace založený na partnerství veřejného a soukromého (podnikatelského a neziskového) sektoru. Činnost MAS je založena na metodě Leader, zaměřené na podporu rozvoje venkovských oblastí na základě propojování místních aktivit. Od začátku 90. let je Leader iniciativou Evropské komise a rozvojové strategie získávají podporu z evropských fondů. Podrobnější informace najdete zde.
MAS Frýdlantsko vznikla v roce 2004. Spolu s aktivními institucemi, organizacemi i občany zpracovala první rozvojové strategie a z programu Leader ČR 2005 a 2006 získala pro malé investiční projekty z Frýdlantska 6,5 mil. Kč. Připravila také vlastní projekty na podporu podnikání, environmentální osvětu a péči o kulturní dědictví. Strategický program Leader přinesl v letech 2007 – 2013 podporu z Programu rozvoje venkova ve výši 39,5 mil. Kč. Koho jsme podpořili, najdete tady.

Na období 2014 – 2020 jsme připravili strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) Frýdlantsko 2020, pro období 2021 – 2027 navazujeme SCLLD Frýdlantsko 21+. Tam, kde je potřeba, připravujeme i vlastní projekty. Jsme členy Národní sítě MAS ČR a spolupracujeme s řadou dalších organizací.
Jako nezisková organizace (spolek) máme členskou základnu a volené orgány, řídíme se schválenými dokumenty.
Chcete se na rozvoji Frýdlantska podílet také? Přihlaste se k nám!